Grabowski, Jan, i Barbara Engelking. 2008. „Warsaw Jews Expelled from Switzerland to the General Government”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, grudzień, 355-64. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.88.