Grabowski, Jan. 2010. „Propaganda antyżydowska W Generalnej Guberni, 1939–1945”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 6 (grudzień):117-58. https://doi.org/10.32927/zzsim.711.