Grabowski, Jan. 2013. „Powojenne Dochodzenia Policyjne We Francji, Czyli próba Samooczyszczenia Paryskiej Prefektury Policji W Latach 1944–1946”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 9 (grudzień):141-56. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.584.