HARTMAN, K. Tak niewiele wiem [Aneks:] List Anny Lorenc napisany w więzieniu w Tarnopolu . Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 17, p. 287-294, 2021. DOI: 10.32927/zzsim.879. Disponível em: https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/879. Acesso em: 29 mar. 2023.