SEMCZYSZYN, M. Żydzi w sowieckich oddziałach partyzanckich na północno-wschodnich terenach Drugiej RP 1941–1944 – zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 17, p. 139-171, 2021. DOI: 10.32927/zzsim.874. Disponível em: https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/874. Acesso em: 2 mar. 2024.