Kopciowski, A. (2023). Recenzja: Julian Kwiek, Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2021, 588 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 659-668. https://doi.org/10.32927/zzsim.979