Ferenc, M. (2023). „Gdzież źródło błogosławione, z którego czerpał on swą moc…” Pamięć o Mordechaju Anielewiczu w Polsce w latach 1943–1949. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 403-439. https://doi.org/10.32927/zzsim.964