Żukowski, T. (2021). Jan Borowicz, Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady [Tomasz Żukowski] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 720-724. https://doi.org/10.32927/zzsim.908