Malicki, K. (2021). Pomiędzy niepamięcią a pamięcią ekskluzywną. Współczesny Rzeszów wobec swojej żydowskiej przeszłości . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 649-669. https://doi.org/10.32927/zzsim.901