Leociak, J., Mazur, A., & Żmijewski, A. (2021). „Berek jest głosem o niemocy wobec okrucieństwa; pragnieniem, by Zagłada się nie wydarzyła”. Z Arturem Żmijewskim rozmawiają Jacek Leociak i Adam Mazur. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 606-618. https://doi.org/10.32927/zzsim.897