Hartman, K. (2021). Tak niewiele wiem [Aneks:] List Anny Lorenc napisany w więzieniu w Tarnopolu . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 287-294. https://doi.org/10.32927/zzsim.879