Semczyszyn, M. (2021). Żydzi w sowieckich oddziałach partyzanckich na północno-wschodnich terenach Drugiej RP 1941–1944 – zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 139-171. https://doi.org/10.32927/zzsim.874