Kowalska-Leder, J. . (2011). Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010, 313 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 609-614. https://doi.org/10.32927/zzsim.829