Żbikowski, A. . (2010). Marcin Urynowicz, Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 326-332. https://doi.org/10.32927/zzsim.750