Cieślińska-Lobkowicz, N. . (2017). The Jewish Biblia Pauperum. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 521-530. https://doi.org/10.32927/zzsim.737