Król, J. (2020). „Podczas wojny przebywał w łódzkim getcie”. Portret architekta Ignacego Gutmana. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 324-340. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.677