Polit, M. (2020). Jankiew Pat. „Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 454-463. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.675