Grzanka, B. (2020). Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof w lutym i marcu 1942 r. w świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 600-612. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.666