Bryk, A. (2020). „Najlepsze dziecko Prezesa” – poczta w getcie łódzkim (1939–1944). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 523-553. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.663