Persak, K. (2020). Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 761-791. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.655