Turski, M. (2020). „Więcej nic nie powiem…” Rozmowa z Marianem Turskim – ocalałym z getta łódzkiego – przeprowadzona 28 sierpnia 2019 r. w przeddzień obchodów 75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 21-30. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.639