Kijek, K. . (2018). Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 45-79. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.60