Legge, Jr., J. S. . (2013). Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 173-203. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.586