Grabowski, J. (2013). Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 141-156. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.584