Grabowski, J., & Editors. (2008). From the editor. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 7-9. Pobrano z https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/56