Libionka, D., & Grabowski, J. (2014). Meldunki Obwodu „Praga” Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 592-621. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.538