Libionka, D. (2014). Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 558-591. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.537