Obirek, S. . (2019). Stanisław Musiał, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko- -żydowskich i polsko-żydowskich, red. i wybór tekstów Janusz Poniewierski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019, 248 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 814-816. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.40