Kopciowski, A. (2016). Sefer Praga. Księga pamięci warszawskiej Pragi. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 516-533. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.434