Salamon, SJ, J. (2009). Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 561-568. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.347