Grabowski, J. (2006). Przegląd dyskusji o kolaboracji na łamach „Slavic Review” 2005, t. 4 (64). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 531-534. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.213