Polit, M. (2006). Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 392-403. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.197