Libionka, D. (2006). Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 292-314. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.191