Leociak, J. . (2019). „…rozmawiałem z Bogiem (uśmiechacie się! tylko z nim mogę jeszcze rozmawiać!)”. Modlitewne lamentacje w pamiętniku Karola Rotgebera z getta warszawskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 274-304. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.12