Finder, G. (2006). Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 221-241. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.188