Grądzka-Rejak, M. ., & Olaszek, J. . (2019). Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 168-218. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.9