Journal, E., & Grabowski, J. (2010). From the editors. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 7-8. Pobrano z https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/119