Bachura Wojtasik, J. (2023). Jak radio pamięta powstanie w getcie warszawskim? O rocznicach wybuchu buntu zbrojnego na materiale radiowej publicystyki z lat 1945-1989. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 185-208. https://doi.org/10.32927/zzsim.1005