Śliwa, J. (2023). Agnieszka Witkowska-Krych, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 743-747. https://doi.org/10.32927/zzsim.1003