(1)
Wóycicka, Z. Muzeum Dla dorosłych. Nowa Wystawa W Miejscu Pamięci Cichych Bohaterów W Berlinie. ZZSiM 2023, 760-770.