(1)
Filipkowski, P. Recenzja: Więźniowie KL Lublin 1941–1944, Red. Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk, Lublin: Państwowe Muzeum Na Majdanku, 2021, 599 S. ZZSiM 2023, 645-652.