(1)
Libionka, D. Z Getta Warszawskiego Przez Francję I Hiszpanię Do Londynu. Niewiarygodna Historia Edwarda Rajnfelda-Tohariego. ZZSiM 2023, 222-271.