(1)
Leder, A. . Konsekwencje doświadczenia Zagłady Dla Polskiej świadomości (i nieświadomości) społecznej. ZZSiM 2018, 496-505.