(1)
Poleszak, S. Apologeci, Adwokaci Czy Historycy dworscy?… W Odpowiedzi Na Wywody Piotra Niwińskiego I Tomasza Łabuszewskiego. ZZSiM 2022.