(1)
Ziółkowska, A. Dorota Sula, Żydzi Polscy W Konzentrationslager Gross-Rosen [Anna Ziółkowska]. ZZSiM 2021, 753-758.