(1)
Malicki, K. Pomiędzy niepamięcią a pamięcią ekskluzywną. Współczesny Rzeszów Wobec Swojej żydowskiej przeszłości . ZZSiM 2021, 649-669.