(1)
Leociak, J.; Mazur, A.; Żmijewski, A. „Berek Jest głosem O Niemocy Wobec okrucieństwa; Pragnieniem, by Zagłada Się Nie wydarzyła”. Z Arturem Żmijewskim Rozmawiają Jacek Leociak I Adam Mazur. ZZSiM 2021, 606-618.