(1)
Grzegorczyk, A. Obóz cygański W Getcie łódzkim (1941–1942). ZZSiM 2021, 463-485.