(1)
Hartman, K. Tak Niewiele Wiem [Aneks:] List Anny Lorenc Napisany W więzieniu W Tarnopolu . ZZSiM 2021, 287-294.