(1)
Semczyszyn, M. Żydzi W Sowieckich oddziałach Partyzanckich Na północno-Wschodnich Terenach Drugiej RP 1941–1944 – Zarys Problematyki. ZZSiM 2021, 139-171.